رکنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف درآمدی بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ کل کشور را تعیین کردند.

مهمترین عناوین مجلس