رکنا: انتشار تصویری از عبدالرحیم خدری، نماینده بوشهر، در صحن مجلس که به تصویر منتسب به فرزندان وزیر نیرو نگاه می‌کند…

مهمترین عناوین مجلس

ادامه