در آستانه روز ایمنی حمل و نقل تاکید کرد؛

    حوادث رکنا: ۵۱ درصد تصادف‌های نوروزی مربوط به کیفیت نامناسب خودرو‌ها است.

    مهمترین عناوین قضایی و انتظامی

    ادامه