رکنا: حافظ در این غزل به شما توصیه کرده است که تنبلی را کنار بگذار و غم ایام را مخور.

    مهمترین عناوین فال حافظ

    سفر

      ادامه
      خبر ویژه :