رکنا: موزه فرش، یکی از زیباترین موزه های ایران است که می توانید آن را جزء لیست بازدیدهای نوروزی خود در تهران قرار دهید.

کد خبر: ۹۸۲۷۶۴
عکاس: احمدرضا زنگنه