رکنا: دیروز اول اردیبهشت ماه 99 بود و آغاز شکسته شدن 90 درصد قفل های قرنطینه سطح سه دولت؛ از چند روز پیش ادارات دولتی و شرکت های خصوصی تحت این عنوان که تنها بخشی از کارکنان به سرکار می آیند شروع به کار کردند و از روزگذشته با بازگشایی مراکز تجاری به جمعیت افرادی که از قرنطینه خارج و در شهر تردد می کنند اضافه شد. امروز شهر نمایی داشت که انگار کرونا کوله بار از ایران بسته و رفته است . هیچ فاصله گذاری در شهر نبود و حتی جمعیت زیادی از مردم نه ماسک بر صورت داشتند و نه دستکش در دست کرده بودند. شهر به دوران قبل از حمله کرونا برگشته است در حالیکه کرونا در میان شلوغی واگن های مترو، کابین های اتوبوس ها، تاکسی هایی بدون هیچ گونه رعایت بهداشتی و مردم بدون توجه به اصول ایمنی در برابر این ویروس کشنده در حال جمع آوری طعمه و جان گرفتن است .

کد خبر: ۵۶۱۱۹۸
عکاس: میلاد قرنجیک