رکنا: محمدرضا احمدی‌نژاد سرپرست شهرداری کرج در نامه‌ای به شورای شهر انصراف خود را از مسئولیت شهرداری کرج اعلام کرد.

مهمترین عناوین شهری