شهردار تهران در یادداشتی در روزنامه انگلیسی گاردین نوشت:

رکنا:«پیروز حناچی» شهردار تهران در یادداشتی در روزنامه انگلیسی گاردین شدیدا از تحریم های آمریکا در شرایط شیوع ویروس…

مهمترین عناوین شهری

ادامه