صفا صبوری دیلمی گفت:

رکنا: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: برای جلوگیری از تعویق تحویل پروژه، راه اندازی دو لاین را حذف کردیم. در حال…

مهمترین عناوین شهری

ادامه