رکنا، پرستو صالحی عکس تولد سگش را منتشر کرد.این کار خانم بازیگر واکنش های زیادی را به همراه داشت.

مهمترین عناوین شبکه های اجتماعی

ادامه