این مهم‌ترین پایگاه جاسوسی آمریکا بود. این باخت بزرگی برای آمریکا بود. برای همین برخی شاخه‌ها و چشم‌هایش را از دست داد اما این به معنای این نیست که شبکه جاسوسی‌اش از بین رفتبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟