حوادث رکنا : یک تانکر شیر با یک پراید در کیلومتر ۶۷ آرادان به سرخه استان سمنان برخورد کرد که متاسفانه راننده پراید جان …

مهمترین عناوین سمنان

ادامه