حوادث رکنا: سه خودروی سنگین در اثر بارش باران و لغزنده شدن جاده، قیچی کردند.

مهمترین عناوین سمنان

ادامه