رکنا اقتصادی: خزانه‌دار کل کشور بخشنامه‌ای در مورد فروش خانه‌های سازمانی و واریز درامد حاصل به خزانه را صادر کرد.

    مهمترین عناوین راه و ساختمان

    ادامه