رکنا: آپارتمان های نقلی در منطقه 18 تهران متری 1.300.000 تومان و در منطقه 1 تهران متری 9.160.000 تومان معامله می شود.

مهمترین عناوین راه و ساختمان