رکنا: خودروهای کم مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری معاف شدند.

مهمترین عناوین خودرو

ادامه