رکنا: در ویدیوی زیر برخورد ماموران سد معبر شهرداری شیروان (خراسان شمالی) با پیرمرد دستفروش را می‌بینید.

مهمترین عناوین خراسان شمالی

ادامه