حوادث رکنا : فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از آتش سوزی ۸۰۰ عدد پرس کاه به ارزش ۶۴ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

مهمترین عناوین خراسان شمالی

ادامه