حوادث رکنا : یک غسال دهه 70 به طور داوطلب در روزهای شیوع کرونا به خدمت رسانی به خلق خدا و اموات پرداخت.

مهمترین عناوین حادثه پلاس

ادامه