رکنا: در برخی رسانه ها شایع شده است دونالد ترامپ در سفر به کشورهای دیگر با بدل ملانیا همراه می شود.

مهمترین عناوین حادثه پلاس