رکنا: بنا بر گفته مدیران شهری ممکن است یکی از دلایل بوی نامطبوع در تهران رها شدن فاضلاب خام به 400 نقطه در شهر باشد.

مهمترین عناوین تهران

ادامه