اخبار تهران

یک جامعه شناس شهری در گفت و گو با رکنا مطرح کرد

رکنا: یک جامعه شناس شهری با بیان این که اکنون سرریز جمعیت تهران شامل اقشار ضعیف و متوسط که توانایی اجاره منزل در…

مهمترین عناوین تهران

ادامه