رکنا: از یمارس ریمسویچ خواسته شده است در زمان انجام تحقیقات، موقتا از سمتش کناره‌گیری کند.

مهمترین عناوین بیمه ، بانک و بورس