رکنا: از امروز، ششم آبان ماه چک‌های قدیمی در بانک‌ها پذیرش نمی‌شوند، مگر بانک صادرکننده دسته چک.

مهمترین عناوین بیمه ، بانک و بورس