اختصاصی رکنا:

رکنا: در آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص وام ودیعه مسکن مستاجران آمده است که بانک‌ ها و موسسات اعتباری موظفند…

مهمترین عناوین بانک و بیمه

ادامه