رکنا: «عبدالجبار کاکایی» در شب شعر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه تقدیر کرد.

مهمترین عناوین ایلام

ادامه