رکنا: وزیر نفت با تأکید بر اینکه روند فروش نفت به قیمت خوب با قوت ادامه می‌یابد و بازارهای جدیدی هم برای نفت ایران…

مهمترین عناوین انرژی

ادامه