رکنا: اهالی روستای سرخ‌دشت، تنها ساکنان پایتخت هستند که از بین 32 شهر و 755 روستا هنوز برق بر تن خانه‌های آنان ننشسته ا…

مهمترین عناوین انرژی