رییس سازمان انرژی اتمی ایران در شصت و هفتمین نشست عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت:

    رکنا سیاسی: رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه در راستای افزایش سطح رضایت اجتماعی،…

    مهمترین عناوین انرژی

    ادامه