رکنا: ظهر روز پنجشنبه بلوار شهیدان حجتی شاهد تصادف مرگبار در نجف آ‌باد به علت سرعت زیاد بود.

مهمترین عناوین اصفهان

ادامه