رکنا : جناب سرهنگ مختاری پیرامون تاریخچه سازمان اینترپل، نحوه ارتباط پلیس بین الملل ناجا با این سازمان و نحوه استرداد مجرمین توضیحاتی بیان داشتند.

در ابتدا ایشان در مورد شرایط خدمت در پلیس بین الملل عنوان کردند که بیش از 80% کارکنان پلیس بین الملل مسلط به یکی از زبان های رسمی سازمان اینترپل می باشند.

جانشین پلیس بین الملل، در خصوص مبنای استرداد مجرمین به قرارداد دوجانبه استرداد اشاره کردند و در این رابطه اظهار کردند که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با 40 کشور، قرارداد استرداد مجرمین دارد.

جناب سرهنگ مختاری به کنوانسیون های بین المللی سازمان ملل نظیر کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر، کنوانسیون قاچاق میراث فرهنگی به عنوان دومین مبنای استرداد مجرمین اشاره کردند. وی همچنین اضافه کرد: در مواقعی که قرارداد دوجانبه استرداد مجرمین و کنوانسیون بین المللی سازمان ملل وجود ندارد عمل متقابل به عنوان سومین مبنای استرداد ایفای نقش می نماید.ارسال نظر