فداکاری مرگبار راننده تریلی در نجات جان مسافران ! + فیلم تکاندهنده
حجم ویدیو: 53.43M | مدت زمان ویدیو: 00:07:13

به گزارش رکنا، بعدازظهر 31 شهریورماه امسال بود که ناگهان صدای ترمزهای شدید تریلی کمرشکن در ورودی شهر یاسوج-شیراز-پلیس راه یاسوج-شیراز در محور اصلی ورودی شهر سکوت جاده را در هم شکست. راننده کمرشکن با چشمانی از حدقه بیرون زده مدام پایش را روی پدال ترمز فشار می داد شاید بتواند این غول آهنی بزرگ که افسار پاره کرده بود را متوقف کند. اما کار از کار گذشته بود و دیگر هیچ چیز نمی توانست سد راه کمرشکن چند تنی شود.

عمق فاجعه چند مترجلوتر بود، نزدیک پلیس راه و خودروهایی که پراز سرنشین بود فضل الله کرمی راننده کمرشکن دوراه بیشتر نداشت، یک راست به سمت خودورهای پارک شده برود و یا اینکه با به خطر انداختن جانش ،جان هم وطنانش را از مرگ حتمی نجات  دهد.

روایت یک شاهد حادثه

سیاوش برادر فضل الله اینطور می گوید: من با ماشین اسکورت به دنبال کمرشکن بودم. نزدیک پلیس راه بود که ناگهان متوجه شدم دود سیاه و غلیظی از چرخ های تریلی به هوا برخواسته است. همان موقع متوجه شدم که برای ترمز تریلی اتفاقی رخ داده . خیلی ترسیدم و فقط دعا می کردم که اتفاق هولناکی رخ ندهد.

او ادامه می دهد: هر لحظه به سرعت تریلی اضافه می شد، برادرم دستش را از پنجره بیرون آورده بود و با دست به خودروهای دیگر علامت می داد از مقابلش کنار بروند. برادرم از خودگذشتگی کرد و قبل از اینکه با تریلی به خودروهایی که مقابل توقف کرده بودند برخورد کند فرمان تریلی را چرخاند.

سیاوش می گوید: همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد.پس از اینکه برادرم فرمان راچرخاند تعادل کمرشکن بر هم خورد. ابتدا لودر بزرگی که بار تریلی بود به زمین افتاد. بعد تریلی با سرعت زیاد از مسیر جاده خارج و واژگون شد.

برادر راننده تریلی ادامه می دهد: پشت فرمان خشکش زده بود. درخودرو را باز کردم و دوان دوان خودم را به تریلی برادرم رساندم . تریلی واژگون شده بود و برادرم آن زیرگرفتار شده بود. خودم را به او رساندم، تمام سر وصورتش پر از خون شده بود. چندبار صدایش زدم اما او درجا جان باخته بود.

آغاز عملیات امداد ونجات

با اعلام این حادثه تیم های امدادی و پلیس در محله حادثه حضور پیدا کردند.نیروهای امدادی با حضور در محله یک تریلر را مشاهده کردند که یک لودر را حمل می کرد. لودر از جاده به  سمت راست سقوط کرده بود که با کمک جرثقیل به کنار جاده منتقل شد. در ادامه عملیات بود که جسد یک راننده تریلر مرد را از زیر تریلر بیرون آوردند.

بردارم مثل یک قهرمان رفت

سیاوش برادر راننده تریلی می گوید: اگر آن روز برادرم مسیر تریلی را تغییر نمی داد شاید ده ها نفر بر اثر برخورد تریلی با خودروها جان می باختند. همان روز خانواده ای که در کنار جاده ایستاده بودند وقتی جسد برادرم رابیرون کشیدند  گریه می کردند و می گفتند اگر به ما اشاره نکرده بود و ما ازمسیرش  کنار نرفته بودیم زیر تریلی جان می باختیم.

 

 

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟