به گزارش گروه اجتماعی رکنا، طبق آمار آخرین آمار که در سال ۱۳۹۵ اعلام شد، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن (معادل بیش از۴۹۰ هزار واحد) خالی است. با این حال آمار خانه های خالی تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.

به نظر می رسد این آمار خانه ها و واحدهایی که مالک دارند و برج ها و خانه های دولتی و نیمه دولتی در سرشماری آمار سال 1395 به حساب نیامده است تا برج های کلید نخورده بسیاری به پیری برسند بدون آن که استفاده بهینه ای داشته باشند.

کمال اطهاری، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن درباره وجود خانه های خالی در تهران و کشور و آسیب هایی که این خانه های کلید نخورده به بازار مسکن می زنند به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت : قیمت مسکن به صورت نامتعارف تا 20 برابر درآمد خانوار اضافه شده است. در صورتی که حداکثر برای تعادل بازار مسکن نباید از 5برابر تجاوز کند. در شرایط اقتصادی نامتعارف شاید درصد افزایش قیمت مسکن به 7 هم برسد اما به هیچ وجه نباید به 20برابر درآمد خانوار افزایش یابد. در حال حاضر بازار مسکن تقلبی است و در بازار وقتی قیمت ها تقلبی است ضد رفاه و توسعه اقتصادی است. بنابراین اظهار نظر در مورد بازار مسکن و اقدامات دولت در این مورد تا ساماندهی نشدن بازار بی معناست.
وی افزود: باید تغییر ساختاری در سیاست های دولت ایجاد شود تا کارشناسان هم بتوانند در یک چارچوب اصولی اظهار نظر کنند. اما سیاستی که هر روز یک شاخصه دارد، اجازه اظهارنظر را از کارشناسان سلب می کند. در بحث مسکن حاشیه نشینی آنقدر زیاد شده که مردم به ستوه آمده باشند.

 

اطهاری تاکید کرد: دولت حاضر به تغییر نیست و مسائل عجیب و غریبی را مطرح می کند .قیمت نامتعارف مسکن برج و غیربرج، خانه قدیمی و کلنگی، آپارتمان و... نمی شناسد و بی منطق و بی رویه افزایش یافته است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟