رکنا: شب رونمایی از کتاب خاطرات شش دهه روزنامه نگاری را شب محمد بلوری نامیدند. محمد بلوری با لقب پدر حوادثی نویس ایران شناخته می شود. در برگزاری شب محمد بلوری بسیاری از روزنامه نگاران قدیمی و پیشکسوت حضور داشتند و بهروز بهزادی، مسعود مهاجر، محمد مهدی فرقانی، محمود مختاریان، رضا قوی فکر و علی دهباشی سخنرانی کردند.

کد خبر: ۵۲۵۳۶۰
عکاس: علیرضا ابراهیمی