ریحانه پارسا و پویان مختاری

    25

    نتیجه جستجو :

    • رکنا: مهدی کوشکی و ریحانه پارسا با حضور در یک برنامه در مورد ازدواج غیر منتظره شان صحبت کردند . نکته جالب این مصاحبه این بود که مشخص شد ریحانه پارسا از مهدی کوشکی خواستگاری کرده است . البته به تازگی…

    ادامه