شرایط اقلیمی

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا: رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از ساماندهی ۱۵۰۰ مدرسه کانکسی در سطح کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: فعلا نباید انتظار داشت که مدارس کانکسی حذف شود.

    ۱

    ادامه