مخالفت شدید کارگران با طرح توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی

احسان سهرابی گفت: در طرح مذکور متاسفانه صرفا راه گلوی کارگران گرفته شده است، در صورتیکه باید اعلام کنم اگر منابع سازمان نگران کننده شده مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی بدهی های خویش را از دولت وصول کنند ، آیا شستا الان که شفاف سازی شده است نمی تواند پوشش دهد؟

وی گفت: در این طرح ماده ۲ میانگین سن بازنشستگی از ۲ سال بصورت پلکانی به ۲۰ سال افزایش یافته است، ظلم از این واضح تر یعنی کارگری ۳۰ سال بیمه بپردازد و مستمری اش حداقل دستمزد باشد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی ادامه داد: در این طرح در ماده ۳ در خصوص سخت و زیان آور اعلام کرده که سنوات ارفاقی از ۱۰ سال به ۵ سال تقلیل کند ، بابت مشاغل گروه "الف" به ازای یکسال؛ ۳ ماه ارفاق شود و برای مشاغل گروه "ب" از یک ماه تا ۶ متغیر برای یکسال سنوات ارفاقی لحاظ گردد.

وی افزود: ضمنا برای مشاغل سخت و زیان آور شرایط سنی پیش بینی شده است، برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال در نظر گرفته شده، همچنین در ماده ۶ فرآیند ادعای سابقه را سازمان تامین اجتماعی تغییر داده است که کارگران با توجه عدم تنظیم بازار کار دچار مشکلات بغرنج و عدیده ای خواهند شد.

سهرابی تصریح کرد: جای بسی تامل است نمایندگان مجلس که متعلق به تمام اقشار هستند بصورت سطحی بدون توجه به دغدغه های کارگران و بیمه شدگان طرح را امضا ء کردند، اینگونه طرح ها فقط فضای جامعه کارگری را ملتهب و تبعات اجتماعی دارد.

آیا این خبر مفید بود؟