مردی که با لباس دلقک در اطراف کودکان کنت انگلیس پرسه‌های مرموزی می‌زند، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

این دلقک شرور اغلب در نزدیکی کامیون‌ها و مناطقی که کودکان در حال عبور و مرور بوده‌اند پرسه زده و به رهگذران خیره شده است. بسیاری از دانش‌آموزان مدارس کنت به پلیس گفته‌اند که این دلقک را دیده و بشدت وحشت کرده‌اند.

با توجه به گزارش‌ها، پلیس دستور دو برابر شدن خودروهای گشتزنی و افسران پلیس در نزدیکی مدارس داده است.

«دیوسر» بازرس پلیس می‌گوید: مأموران ما در تلاشند که مانع بروز هرگونه حادثه برای کودکان هستیم و از پدران و مادران خواسته‌ایم تا توجه بیشتری به عبور و مرور فرزندانشان داشته باشند.

بنابر گزارش‌ها، دلقک سوار یک خودروی ون قدیمی است و در خیابان‌ها پرسه می‌زد اما تاکنون نتوانسته‌ایم این دلقک شرور را که باعث وحشت مردم شده است، بازداشت کنیم.ارسال نظر