رک پلاس گوناگون کدخبر: 753 ارسال پرینت 8

رکنا: هر شب به آسمان نگاه می کنم. مادربزرگ به من گفته است که هر کس در آسمان یک ستاره دارد؛ ستاره ای که تمام آرزوهای او را برآورده می کند.

هرشب در میان این همه ستاره به دنبال ستاره خودم می گردم. ستاره ای که تنها برای من باشد و بتوانم با او حرف بزنم؛ بتوانم آرزوهایم را برایش تعریف کنم. ستاره ای که هر وقت نگاهش می کنم، از دیدنش قلبم پر از شادی شود.

کاش امشب ستاره من پیدا می شد. کاش امشب ستاره من به من لبخند می زد و من به او می گفتم کاری کن که پدر کمتر کار کند. آن وقت دیگر تاول های دستش که به خاطر بنایی و کارگری زخمی و زبر است، حتما خوب خواهد شدارسال نظر