مدرسه سازی ورسیدگی به مشکلات تعلیم وتربیت بالاترین عبادات است

به گزارش رکنا، وی با اشاره به اهمیت تعلیم وتربیت در اسلام گفت: علم و دانش موجب نزدیکی به خدا و برخورداری از پاداش الهی است مشروط به آنکه با گوهر ایمان همراه باشد. به همین اعتبار بود که مسلمانان اولیه که غالباً فاقد سواد بودند در مدت کمی با سواد شدند و دانشمندان بزرگی در قرن های اولیه از سرزمین های اسلامی طلوع کردند که بخش عمده ای از آنها ایرانیان بودند. در واقع آیات قرآن و فرمایشات اولیای دین انگیزه ای قوی برای روی آوردن مسلمانان به زیور دانش بود.

امینیان در ادامه به ساخت مدارس از طرف خیرین پرداخت وگفت: کار مدرسه سازی یک کارخداپسندانه است وهرکس که در این امر مشارکت می کند برای خودش باقیات صالحات فراهم می اورد.

نماینده عالی دولت در هشترود به طرح آجر به آجر نیز اشاره کرد وگفت: در این طرح نیز هرکس می تواند با اهدای یک آجر در ساخت یک مدرسه کمک ومشارکت نماید.وی تصریح کرد: امروزبرای مشارکت دراین اقدام معنوی دیگرنیازی به تمکن مالی بالا نیست زیرا هرکسی که معتقد به این امرمقدس باشد، می تواند حتی با اهدا یک آجر و نیمکت دراین راه خدا محورانه گام بردارد. چون این کار بالاترین ارزش را هم نزد خداوند وهم بندگان خداوند دارد.وامیدواریم روزی فرا برسد که در کل منطقه هشترود ما شاهد مدارس نوساز وبدون مشکلات آموزشی باشیم به کمک مسئولان دولتی وخیرین بزرگواری که همواره دراین کارها پیشقدم بوده اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟