زیباترین بوسه تاریخ فوتبال "فرانچسکو توتی افسانه ایی"

گل طارمی از زاویه دوربین باشگاه پورتو و خوشحالی هواداران و بازیکنان این تیم