گل کول پالمر به عنوان بهترین گل ماه پریمیرلیگ انتخاب شد.

از کیت اول پاری‌سن‌ژرمن برای فصل جدید رونمایی شد.