احترام نظامی بیرانوند به هواداران پرسپولیس

قدردانی بازیکنان استقلال از هواداران در پایان مسابقه

ادای احترام هاشمی نسب به هواداران استقلال