طاووس ها نه تنها قادرند با ظرافت روی زمین راه بروند، بلکه می توانند به خوبی پرواز کنند.

ماهی مورد علاقه خرس سالمون است.