یک فریم از بهار زیبا

اگه بگم قشنگ ترین فروردین رو شیراز داره اغراق نکردم

حال و هوای بسیار خوب در روزهایی که زاینده رودمان جاریست ... !