آبشار نیاکان واقع در روستای نیاکان کوهرنگ

تصاویری زیبا ببینید از طبیعت روستای دلیر و الیت