درگیری خیابانی در نیویورک

پس از آن که پرواز ایر اروپا از اسپانیا به اروگوئه دچار تلاطم شدید شد و به برزیل انتقال داده شد، چهل نفر مجروح شدند