اعلام برنامه مسابقات هفته ششم تا یازدهم لیگ یک

به گزارش رکنا، طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات هفته ششم تا یازدهم لیگ دسته یک  به شرح زیر است:

هفته ششم

چهارشنبه ۲۶ آبان

رایکا بابل- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیا کلا

قشقایی شیراز - شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

خیبر خرم آباد- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

مس شهر بابک- سایپا تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

مس کرمان- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

شهرداری آستارا - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

ویستا توربین تهران - ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

پارس جنوبی جم بوشهر- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز


هفته هفتم

دوشنبه اول آذر

ملوان بندر انزلی -مس شهر بابک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

شمس آذر قزوین - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

سایپا تهران - خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

رایکا بابل- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

ماشین سازی تبریز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری همدان - مس کرمان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

استقلال ملاثانی - شهرداری آستارا- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی اهواز

شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


هفته هشتم

پنجشنبه یازده آذر

مس کرمان- آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

قشقایی شیراز - رایکا بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز

خوشه طلایی ساوه- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

شهرداری آستارا - سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

خیبر خرم آباد- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

ویستا توربین تهران - شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس

مس شهر بابک- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

پارس جنوبی جم بوشهر- شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز


هفته نهم

چهارشنبه ۱۷ آذر

سایپا تهران - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه پاس قوامین تهران

آرمان گهر سیرجان- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

ماشین سازی تبریز - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه یادگار امام تبریز

قشقایی شیراز - ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکا بابل - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

ملوان بندر انزلی - مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

شهرداری همدان- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

شاهین شهرداری بوشهر- مس شهر بابک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی - خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز


هفته دهم

سه شنبه ۲۳ آذر

شهرداری آستارا - آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

ویستا توربین تهران - شهرداری همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.

شمس آذر قزوین- سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

مس شهر بابک- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

خیبر خرم آباد- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

مس کرمان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

خوشه طلایی ساوه- ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید چمران ساوه

پارس جنوبی جم بوشهر- رایکا بابل- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی جم

استقلال خوزستان - قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز


هفته یازدهم

شنبه ۴ دی ماه

ماشین سازی تبریز - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه یادگار امام تبریز

آرمان گهر سیرجان- مس شهر بابک- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

شهرداری همدان - خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان

ملوان بندر انزلی - خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت

شاهین شهرداری بوشهر- شمس آذر قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

استقلال ملاثانی - سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اهواز

ویستا توربین تهران - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس

قشقایی شیراز - مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز

رایکا بابل- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ کیاکلا

آیا این خبر مفید بود؟