چراغ صحنه تئاتر روشن نیست / حمایت از تئاتر یک ضرورت است

به گزارش رکنا، فائزه زرکش بهاری بازیگر جوان ایرانی که تجربه بازیگری در تئاتر و تله فیلم دارد درباره چراغ نیمه سوز صحنه نمایش می گوید:

 زمانی بود که مخاطب برای تماشای تئاتر سر و دست می شکستند، در پردیس های تئاتر جای برای سوزن انداختن نبود.سالن های نمایش پر بود از تماشاگرانی که به عشق دیدن نمایش می آمدند و با نگاهی عمیق به تماشا می نشستند.

در ادامه گفت: مخاطبان نمایش را به نقد می کشیدند و  ما هم بیشتر افتخار میکردیم و انرژی بیشتری برای ادامه کا پیدا می کردیم.

زرکش بهاری

زرکش بهاری که در پرونده کاری خود در نمایشنامه خوانی کوپه 64، مادر خانه را دارد در ادامه با بیان اینکه پس از شیوع ویروس کرونا تاثیرات زیادی برای تئاترهای به همراه داشته و باعث شد خیلی از اهالی نمایش دچار مشکلات اقتصادی شوند گفت: متاسفانه این روزا به سختی چراغ صحنه روشن است و با توجه به دو سال سختی که گروه های تئاتر گذراندند« بخاطر تمرین در شرایط سخت و عدم حمایت ها و بااتکلیفی برای سالن و زمان اجرا و عقب افتادن بازبینی ها »

زرکش بهاری بازیگر تئاترهاینمایش از بیرون ، وقتی همه خوا بودیم،اضافه کرد: واقعا این روزا به شوق و مهر مخاطب بیشتر از پیش نیاز دارند و حمایت از تئاتر یک ضرورت است ،حمایت از فرهنگ پویا یک کشور است.هنر تئاتر نمودار سازنده انسان است.و به راستی من همیشه گفتم هنر تئاتر به من آموخت؛زیبایی حقیقت است ،و حقیقت زیبایی!

زرکش بهاری

از دیگر فعالیت های خانم بازیگر تئاتر می توان به دنیای مطوبعاتی آقای اسراری،ارگر از نو شروع کنیم و همچنین چاپ کتاب های شعر نگاه کاغذی، او زنی شاعر بود، فکر نازک ابریشمی اشاره کرد.

 

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟