مدیریت منابع آب ایران

    1

    نتیجه جستجو :

    • سخنگوی صنعت آب، گفت: موجودی مخازن سدهای کشور تا ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با ۴۷ درصد پرشدگی، معادل ۲۳.۱۸ میلیارد مترمکعب است که ۱۰ درصد افت نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

    ۱

    ادامه