محیط زیست دولت چین

    1

    نتیجه جستجو :

    • معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به توافق ایران و چین برای همکاری‌های محیط زیستی گفت: آماده استفاده از تجرئیات مطلوب دولت چین در مورد استحصال آب و تغییرات اقلیم هستیم.

    ۱

    ادامه