خبر ویژه :

نتیجه جستجو

  • رکنا: مرد میان‌سالی که با تشکیل پرونده و شکایت علیه همسر، برادر و برادرزاده همسرش به دادگاه آمده ‌بود، به قضات گفت مهریه همسرش را پرداخت کرده است، اما همسرش حاضر نیست طلاق بگیرد.