هیات صلح مساجد

  2

  نتیجه جستجو :

  • رکنا: معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کردستان در مراسم افتتاح هیات صلح مساجد شهرک نایسر سنندج که با حضور ماموستایان و هیات امنای این مساجد در شهرک نایسر سنندج برگزارگردی ، بیان داشت: در استان…

  • رکنا: معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کردستان در مراسم افتتاح هیات صلح مساجد شهرک نایسر سنندج که با حضور ماموستایان و هیات امنای این مساجد در شهرک نایسر سنندج برگزارگردی ، بیان داشت: در استان…

  ۱

  ادامه