شوراهای حل اختلاف استان تهران

    1

    نتیجه جستجو :

    • رکنا سیاسی : رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل کارگروهی به‌منظور پیگیری و تسهیل روند تحصیل رضایت شکات محکومان و زندانیان دارای شاکی خصوصی با عنایت به حقوق مادی و معنوی شکات در جهت عملیاتی کردن…

    ۱

    ادامه