شمالغرب

  2

  نتیجه جستجو :

  • رکنا:مدیر شمال‌غرب بنیاد خیریه دستان مهربان گفت: تعداد ۵۰ هزار خیر در کشور عضو این بنیاد هستند که از این تعداد ۱۰ هزار خیر در شمالغرب حضور دارندوتا پایان بهمن ماه سالجاری خیرین شمال‌غرب کشور  ۱۵…

  • رکنا:فرمانده قرارگاه منطقه‌ای‌ شمالغرب ارتش از ارائه خدمات همه‌جانبه ارتش به زوار اربعین حسینی در مرز تمرچین خبر داد

  ۱

  ادامه