نتیجه جستجو :

  • رکنا : رمانده یگان حفاظت شهرداری تهران با اشاره به اینکه یگان حفاظت شهرداری در راستای ارتقاء انضباط و امنیت شهری شکل گرفته است،بر لزوم تعامل نیروی انتظامی و شهرداری در راستای توسعه امنیت شهری تاکید کرد و گفت : اجرای طرح هایی چون " جمع آوری متکدیان خیابانی " و ارتقاء امنیت مترو " حاصل این همکاری مشترک است.

ادامه