Sanction advocates must leave illusion of beating Iran nation

روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: "مقاومت ملت ایران در برابر فشار تحریم ها و جنگ اقتصادی گسترده ترامپ علیه آنها واقعیت های بزرگی را برای جهانیان ، به ویژه برای همه بیماری ها آشکار کرد. خیرخواهان ایران. "

"ترامپ به هیچ وجه از توانایی های جمهوری اسلامی ایران آگاه نبود و بر اساس توهمات خود عمل کرد."

رئيس جمهور به شکست واشنگتن در آوردن ملت ایران را به زانو خود اشاره کرد و گفت: "شکست سفید خانه برای مقابله با ایران پس از دو سال و نیم از جنگ اقتصادی تمام عیار و شکست مغلوب ساختن پیشی جستن بین المللی سیاست دلایل هستند خود شکست در انتخابات اخیر. "

وی همچنین گفت: "من به همه کسانی که می خواهند با اقدامات نظیر تحریم ها ایران را شکست دهند توصیه می کنم چنین رویکرد غلط و ناموفق را برای همیشه ترک کنند."

وی به قدرت دفاعی و اقتصادی ایران به عنوان دو واقعیت مهم و سرنوشت ساز اشاره کرد و گفت: "اگرچه جنگ اقتصادی خسارات قابل توجهی از جمله معیشت مردم وارد کرد ، امروز طرفداران تحریم ها و جنگ سالاران که سقوط اقتصاد ایران را در کوتاه مدت پیش بینی می کنند عبارتند از: کاخ سفید را ترک کنید. "

رئیس جمهور در ادامه به لایحه بودجه پیشنهادی برای مالی بعدی اشاره کرد (از 21 مارس 2021 آغاز می شود) و گفت: "لایحه بودجه سال آینده براساس ظرفیت اقتصادی کشور و واقعیت های عرصه بین المللی طراحی شده است. همچنین با تجزیه و تحلیل دقیق توانایی ها و دارایی های داخلی ارائه شده است. "


MH

news code: 640389 edit
لینک کپی شد
Was this news useful?