پایش زیست محیطی  پسماندهای صنعتی و ویژه یزد

به گزارش رکنا از یزد، محمدرضا کوچک زاده اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماندها، نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مذکور  به سازمان و ادارات کل محیط زیست واگذار شده که به این منظور با استفاده از سامانه جامع محیط زیست انسانی سازمان اجرای ضوابط و مقررات و مدیریت پسماندها در سیستم سامانه ای قابل کنترل، به روز  و تحت نظارت لازم قرار می گیرد.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان یزد در ادامه افزود: بدین منظور در بخش نقل و انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه استان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۱ تقاضا بارگذاری شده که پس از پایش و بررسی های کارشناسی  با ۵ انتقال موافقت و بقیه موارد مورد مخالفت یا لغو واقع شد.

یزد/ سمیه گلابگیریان

 

آیا این خبر مفید بود؟