رسانه ها، نقش بی نظیر و بی بدیلی در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و... دارند

به گزارش رکنا، در گذشته ای نه چندان دور، برخی تحلیلگران دنیا را دهکده ای کوچک می دانستند و آن را به عنوان دهکده جهانی خطاب می کردند که با گستردگی و جامعیت رسانه ها و انتشار سریع و در لحظه اخبار گوناگون، موید این حقیقت است که امروز رسانه ها نقش بسیار موثر و پر رنگی را در زندگی ما ایفا می کنند و غافل شدن از این مهم در حقیقت به معنای جا ماندن از این قافله است.

با وجود رسانه ها، امروز حوادث و اتفاقات به سرعت سرسام آوری به گوش مخاطبان آن می رسد و اینگونه است که شاهد حجم گسترده ای از خبر های مختلف هستیم که تاثیرات بسیاری را در جامعه و مخاطب خود بر جای می گذارد؛ امروز رسانه ها و خبر ها همه محیط ها و بستر های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را متاثر از خود می سازد و این گونه است که در پی مخابره خبر یک مساله سیاسی یا نظامی شاهد بالا و پائین شدن قیمت نفت، دلار و... هستیم و این نشان دهنده تاثیر خبر و رسانه ها در مسائل اقتصادی یک کشور دارد یا همچنین در پی انتشار یک خبر شاهد التهاب جو اجتماعی و برهم خوردن امنیت و آرامش روانی و آسایش خاطر مردم هستیم.

همه این مسائل گویای این مهم هستند که رسانه ها امروز نقش بی نظیر و بی بدیلی در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و... دارند که باید به درستی مدیریت و ساماندهی شود.

رسانه ها دارای رسالتی عظیم و بزرگ هستند که باید این رسالت خود را به درستی به انجام برسانند؛ از این رو باید گفت که در این حوزه تعهد در کنار تخصص بسیار اثرگذار و لازم است.

رسانه ها باید بر این موضوع واقف باشند که همه باید با هم آفرینی و هم افزایی تلاش نمایند که گره های مشکلات را باز نمایند و هرگز به گونه ای عمل نکنند که قلم و مطلب آن ها مشکلاتی را به دنبال داشته باشد؛ بلکه باید با بصیرت افزایی، رسالت، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی خود را به خوبی انجام دهند.

به قلم سردار "حمید هداوند" جانشین پلیس تهران بزرگ

آیا این خبر مفید بود؟