اصلاح ساختارهای اقتصادی اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم

از جمله مسائلی که در دولت گذشته باعث ایجاد فرصت سوزی در حوزه اقتصاد کلان کشور شد عدم هماهنگی بین بخش های مختلف تیم اقتصادی بود. قطعاً تحریم های ناعادلانه سهمی در تلاطمات اقتصادی کشور داشته است، لکن کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگر راهبردهای مناسب در بخش های مدیریت اقتصادی مطابق با ظرفیت های عظیم داخلی و منابع موجود در پیش گرفته می شد، شرایط اقتصادی کمتر دچار نوسانات می گردید و به عبارتی از شرطی کردن اقتصاد و پیوند آن با تحریم ها فاصله می گرفتیم و امروز شاخص های اقتصاد کلان کشور دارای شرایطی به مراتب بهتر می بود. در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور دو مسیر وجود دارد :

مسیر اول شناسایی گلوگاه های فسادآور که جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارائی و تیم اقتصادی دولت نیز همواره به آن اذعان کرده اند و قطعاً اصلاح این کانون های فساد زا هم در افزایش اعتماد عمومی و هم در اجرای سیاست های جدید اقتصادی مؤثر خواهد بود، چرا که اگر بهترین راهبردها و سیاست گذاری ها در عرصه اقتصاد صورت بگیرد ولی گلوگاه های فسادآور اصلاح نشود، قطعاً بدلیل مقاومت و منافع برخی امکان اجرای سیاست های اصلاحی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم فراهم نخواهد شد.

در مسیر دوم نیز سیاستگذاری ها و راهبردهای جدید در عرصه اقتصاد منطبق با شرایط و واقعیات میدانی کشور توسط وزیر محترم برنامه ریزی صورت گرفته است. وزارت اقتصاد و دارائی بعنوان پیشران و سیاستگذار اصلی حوزه اقتصادی کشور که در برنامه های اعلامی وزیر اقتصاد و دارائی جناب آقای دکتر خاندوزی بعنوان سیاستگذار اصلی اقتصادی که مواردی از جمله فعال شدن ستاد اقتصادی دولت در ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح شیوه بانکداری به منظور افزایش عدالت، متنوع سازی ابزارهای مالی و نیز شفاف سازی مدیریت دارائی در شرکت های دولتی با ایجاد بانک اطلاعاتی و پاسخگو نمودن مدیران این واحدها و همچنین اصلاح ساختار اداری مناطق آزاد که در طول سالیان گذشته از اهداف اصلی این مناطق فاصله گرفته اند اشاره شده است، لذا این اطمینان وجود دارد با عملیاتی کردن این برنامه ها میتوان انتظار گشایش و افزایش شاخص های مثبت اقتصادی و به تبع آن بهبود شرایط معیشتی مردم را داشت.

قطعاً اشراف کامل تیم اقتصادی دولت بر گره های اقتصادی کشور و بخصوص وزیر جوان جهادی اقتصاد و دارائی بعنوان سیاستگذار اصلی و پیشران اقدامات اقتصادی، روزهای خوبی در انتظار اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.

سید محمود مصفا کارشناس اقتصاد بین الملل

آیا این خبر مفید بود؟