نقش تادیبی جرایم رانندگی فراموش نشود !

به گزارش رکنا، در شرایطی که پیش از این پلیس راهنمایی و رانندگی تخلفات رانندگان را برای مالکان خودروها پیامک می کرد تا آنان در جریان میزان جرایم صورت گرفته قرار گرفته و در عین حال نسبت به پرداخت آن اقدام کنند ، اما اکنون ماههای زیادی می شود که راهنمایی و رانندگی از این کار اجتناب کرده است .

و این در خالی است که پلیس راهنمایی و رانندگی طبق ماده ۴ قانون “نحوه جرایم رانندگی” ملزم است به طریق مقتضی مالک اتومبیل را از تخلفاتی که توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت می شود مطلع کند . همچنین طبق تبصره ماده ۸ همان قانون ، موظف است قبل از رسیدن حدنصاب جرایم به ده میلیون ریال ، مالک خودرو را مطلع نماید .

همانطورکه می دانید ، جرایم تخلف رانندگی جنبه تادیبی دارد و اگر متخلف بلافاصله پس از وقوع تخلف آگاه شود ، طبعا دیگر آن خطا را مرتکب نخواهدشد ، بدینگونه هدف غایی پلیس که همانا ایجاد نظم و انضباط شهری است محقق می شود .اما عدم آگاهی مالک خودرو از تخلف و جرایم آن ، باعث می شود که تخلفات تکرار شود.

پلیس راهنمایی و رانندگی استدلال می کند که هر مالک خودرو ملزم است که با صرف وقت و هزینه شخصی با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ پلیس و همچنین سایت راهور ۱۲۰ نسبت به اخذ صورت وضعیت تخلفات مبادرت نماید .

به هر روی در شرایط کرونایی کشور و وضعیت بد اقتصادی موجود و گرانی های سرسام آور ، انتظار می رود که پلیس راهنمایی و رانندگی با ارسال پیامک تخلفات رانندگان خودرو به مالکان ، نفش تادیبی جرایم رانندگی را به فراموشی نسپارند .آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟